slide colop -19
shoes repair
new tpd svk
new tpd eng
mult keys
slide ibutton
slide autokey
slide mult
slide evva

Opravy zámkov

Opravy, servis a tzv prekódovanie zámkov a uzamykacích mechanizmov je možné vykonať iba pri renomovaných značkách ku ktorým výrobca dodáva náhradné diely.

Akékoľvek informácie o možnostiach, o cenách a rentabilnosti opráv vám vieme poskytnúť až pri návšteve našich predajní. Bezplatne vám naši zamestnanci poradia a odhadnú cenu opravy a jej rentabilnosť.

Spravidla je rentabilné a logické opravovať iba uzamykacie zariadenia a systémy, ktorých cena minimálne 2-3 násobne prevyšuje cenu opravy. Rentabilné je tiež investovať do opráv a dodatočnej výroby zámkov pre ktoré sú medzi užívateľmi veľké počty kľúčov (vložky pre spoločné vchody, zámky pre kontajnerové stojiská, ap.).
Trh je v dnešnej dobe presýtený lacnými zámkami a rôznymi stavebnými vložkami, pre ktoré neexistujú náhradné komponenty. Servis týchto lacných zámkov nevykonávame z dôvodu nerentabilnosti.