new tpd svk
slide colop -19
shoes repair
new tpd eng
mult keys
slide ibutton
slide autokey
slide mult
slide evva

Návody

Ako na výmenu vložky za bezpečnostnú

Identifikácia palca alebo ozubenia

 1. Dvere sa zamykajú na jedno otočenie kľúčom (máte bezpečnostné dvere s viacbodovým uzamykaním) – pokračujte na demontáž vložky s ozubom
 2. Dvere sa zamykajú na dve otočenia kľúčom – pokračujte na demontáž od bodu 3.

Demontáž vložky

 1. Musíte demontovať vnútornú časť kovania, ozubené kolečko na vložke neprejde výrezom v kovaní
 2. Zväčša imbusovým kľúčom uvoľníte kľuku a dvoma okrasnými skrutkami zase vnútorný štít kovania.
 3. Pripravíme si kľúče od vložky a zasunieme ich zvnútra dverí
 4. Dvere otvoríme a zboku skrutkovačom vyskrutkujeme skrutku, ktorá je najbližšie v úrovni zasunutého kľúča
 5. Vložku vytiahneme von so zasunutým kľúčom, ktorý musí byť pootočený o cca 1/8 (osminku, 15-30°) otáčky doľava, alebo vpravo

Možné problémy

 1. V prípade ozubeného kolečka na vložke sa pri demontáži a montáži môže posunúť prevod. Aj nasadenie o +-1 zub spôsobí to, že po kompletnom zostavení dvere síce zamknete, nebudete však môcť vybrať kľúč z vložky. Je to tým jedným posunutým zubom, že mechanizmus neprejde celu dráhu pohybu… Takže, skôr ako kovanie opäť kompletne zmontujete, vyskúšajte plnú funkčnosť pri zatvorení. Vždy treba mať kľúč vo zvislej alebo horizontálnej polohe (vŕtané kľúče) a opatrne mierným vysunutím vložky posunúť prevod o jeden ozub vľavo alebo vpravo.
 2. Vložka je uchytená jednou skrutkou. V žiadnom prípade neodskrutkujte iné skrutky ako tú, ktorá je v úrovni vložky. Môžete uvoľniť zámok a spôsobiť jeho zapadnutie do dverí.

Pokračujte na zmeranie vložky…

Zmeranie vložky

Správne zmeranie vložky sa vykonáva zásadne keď je vložka demontovaná z dverí. Ak nie ste profesionálny zámočník odhad správneho rozmeru vložky priamo v dverách vás môže stáť oveľa viac času a ďalších nákladov ako ju za pár minút demontovať.

 • Pred demontážou podľa predošlého postupu, v prípade ak vložka nie je úplne zarovno s kovaním sme si naznačili tenkou fixkou presah z kovania
 • Vždy merajte pomer strán od osy stredovej skrutky po kraje, štandardným rozmerom je 30+35. Akýkoľvek iný rozmer kde pomer strán pribúda po 5mm sa považuje za atypický. Tie sú bežné pre plastové dvere, ale aj pre väčšinu bezpečnostných a protipožiarnych dverí.
 • Ak vám vložka pred demontážou presne lícovala s kovaním, je to ideálny stav kvôli bezpečnosti. Ak viacej trčala alebo bola utopená, o rozdiel medzi naznačenou čiarou, alebo požadovaným predĺžením treba namerané hodnoty upraviť.
 • V prípade špeciálnych prevedení ako obojstranná úprava BSZ, alebo olivka, či ľudovo gombík si treba pamätať ktorá nameraná strana je vonkajšia a ktorá vnútorná.
 • Ak vložka, ktorú ste demontovali má ozubené kolečko miesto palca, musíte pred objednávkou presne spočítať počet zubov. Aby ste sa nepomýlili, označte si prvý zub fixkou. Medzi bezpečnostnými dverami a rôznymi výrobcami zámkov sú rozdiely iba v jednom zube, takže sa ľahko pomýlite a vložka sa nebude dať osadiť.

Predpoklady:

 • kovanie na dverách sa po zameraní vložky už nebude meniť, inak to môže opäť ovplyvniť jej osadenie