new tpd svk
slide colop -19
shoes repair
new tpd eng
mult keys
slide ibutton
slide autokey
slide mult
slide evva

Bezpečnostné vložky

Sme zmluvným partnerom a servisným strediskom renomovaných značiek, preto vám môžeme ponúknuť tie najlepšie produkty spoločností ABUS, EVVA, KABA, GE-GE, MUL-T-LOCK, VEGA, TOKOZ a daľších.

To, že bezpečnosť je veľmi dôležitá vie azda každý. Ohrozená však môže byť v nečakaných situáciach a väčšinou nepriamo. Žijeme v dobe kedy väčšina ľudí pracuje v rozsiahlych kolektívoch, veľkých korporáciách, kde sa s väčšinou kolegov nepoznajú. Napriek tomu zdieľajú spoločné kancelárie, šatne a iné priestory v ktorých môže nastať situácia, ktorá nepriamo ohrozí vašu bezpečnosť, alebo bezpečnosť vášho majetku. Máme na mysli stratu, odcudzenie, alebo dočasné odcudzenie kľúčov za účelom výroby kópie bez vášho vedomia.

Práve absencia právnej ochrany profilu kľúča proti neoprávnenému kopírovaniu je dnes najväčšou hrozbou straty majetku, alebo súkromia. Každý seriózny výrobca ponúka v svojom sortimente bezpečnostné mechanické uzamykacie systémy, ktoré používajú profily kľúčov chránené patentom aj na viac ako 10 rokov. Istotou pre zákazníka je to, že minimálne počas tejto doby nevznikne situácia, že sa polotovary kľúčov od vašej bezpečnostnej vložky začnú nekontrolovane šíriť trhom a ich kópie budú vyrábať bez evidencie kľúčové služby, ktoré nemajú zmluvy s výrobcom.

Právna resp. patentová ochrana kľúča je najdôležitejším parametrom pri výbere bezpečnostnej vložky. Ďalšie parametre ako ochrana proti odvŕtaniu a vyhmataniu sú už dnes v podstate samozrejmosťou. Násilné prekonávanie však tiež prechádza vývojom a žiaľ vďaka internetu a rôznym seriálom sú dnes už metódy násilného otvárania podstatne menej hlučné a hlavne extrémne rýchle a bez príznakov poškodenia a vlámania.
Jednoznačne pri výbere kvalitnej bezpečnostnej vložky je potrebné prihliadať na odolnosti proti otvoreniu SG metódou, alebo odolnosti voči tzv. bumpingu a tiež odolnosť proti zlomeniu a vytrhnutiu.

Naši zamestnanci na prevádzkach sú pripravený poradiť vám pri výbere kvalitnej bezpečnostnej vložky, podľa bezpečnostnej úrovne vašich dverí a vašich požiadaviek.
Ak potrebujete poradiť ako demontovať a správne zmerať vložku v dverách, prečítajte si naše návody…