new tpd svk
slide colop -19
shoes repair
new tpd eng
mult keys
slide ibutton
slide autokey
slide mult
slide evva

Zmeranie vložky

Správne zmeranie vložky sa vykonáva zásadne keď je vložka demontovaná z dverí. Ak nie ste profesionálny zámočník odhad správneho rozmeru vložky priamo v dverách vás môže stáť oveľa viac času a ďalších nákladov ako ju za pár minút demontovať.

  • Pred demontážou podľa predošlého postupu, v prípade ak vložka nie je úplne zarovno s kovaním sme si naznačili tenkou fixkou presah z kovania
  • Vždy merajte pomer strán od osy stredovej skrutky po kraje, štandardným rozmerom je 30+35. Akýkoľvek iný rozmer kde pomer strán pribúda po 5mm sa považuje za atypický. Tie sú bežné pre plastové dvere, ale aj pre väčšinu bezpečnostných a protipožiarnych dverí.
  • Ak vám vložka pred demontážou presne lícovala s kovaním, je to ideálny stav kvôli bezpečnosti. Ak viacej trčala alebo bola utopená, o rozdiel medzi naznačenou čiarou, alebo požadovaným predĺžením treba namerané hodnoty upraviť.
  • V prípade špeciálnych prevedení ako obojstranná úprava BSZ, alebo olivka, či ľudovo gombík si treba pamätať ktorá nameraná strana je vonkajšia a ktorá vnútorná.
  • Ak vložka, ktorú ste demontovali má ozubené kolečko miesto palca, musíte pred objednávkou presne spočítať počet zubov. Aby ste sa nepomýlili, označte si prvý zub fixkou. Medzi bezpečnostnými dverami a rôznymi výrobcami zámkov sú rozdiely iba v jednom zube, takže sa ľahko pomýlite a vložka sa nebude dať osadiť.

Predpoklady:

  • kovanie na dverách sa po zameraní vložky už nebude meniť, inak to môže opäť ovplyvniť jej osadenie